Axplock ur omarbetad och uppdaterad rekommendation om utrustning tillverkad av GAP

Fiberlinjekommitténs rekommendation om ledningar och utrustning av GAP har omarbetats samt uppdaterats med avseende på regelverk. En stor del av arbetet utfördes av KIWA på uppdrag av kommittén och dess önskemål. Den 16 september 2021 gick KIWA igenom en del av innehållet i form av ett seminarium. Presentationen finns tillgänglig på medlemssidorna under INFOMATERIAL. Den fullständiga uppdaterade rekommendationen kommer att finns tillgänglig på hemsidans medlemssidor från början av januari 2022.

Nyheter