Observera risken för korrosion under isoleringen på tankar och kärl

Det är viktigt att följa upp korrosionen inte bara i tankar, torn och kärl, utan även på kärlens utsida. Korrosion kan lätt uppstå vid läckage, kondens eller genom att regnvatten ansamlas i kontakt med utrustningen. Utrustningar har inte alltid samma materialspecifikation på utsidan som på insidan och är ofta isolerade, vilket gör att korrosionen kan ske snabbt utan att det syns tydligt. Med anledning av bl.a. skada 2019-05, vill skadegruppen därför uppmärksamma detta problem och uppmanar att man beaktar detta vid t.ex. inspektioner.

Nyheter