Nyheter

2019-12-03

Information kring drönarinspektion från presentation av Kiwa 14 Nov 2019

I samband med skadegruppsmöte den 14 november 2019 höll Emil Tjäder, Kiwa, en presentation kring både in- och utvändig drönarinspektion. Informationsmaterial ifrån presentationen finns att hitta på medlemssidorna under fliken INFOMATERIAL. Läs mer..
2019-07-03

Rapport från träffarna på Södra Berget och SCA Östrand 28-29 maj 2019

I år hölls Fiberlinje- och Leverantörsträffen på Södra Berget och SCA Östrand. Huvudtemat för träffarna var kokeri- och styrteknik. Östrand var värdbruk och Valmet samt ABB var värdleverantörer. Under de två dagarna samlades drygt 60 deltagare. Läs mer..
2019-02-14

Inbjudan till Fiberlinje- och Leverantörsträff 28-29 maj 2019

Välkomna till årets Fiberlinje- och Leverantörsträff den 28-29 maj på Södra Berget och SCA Östrands bruk. Östrand, Valmet och ABB berättar om Helios-projektet med fokus kring kokning och styrning. Se bifogat program för mer information och anmälan. Läs mer..
2018-09-10

Oförstörande provning

I samband med skadegruppsmötet i september 2018 presenterade FORCE olika metoder för oförstörande provning. Några av de metoder som presenterades och diskuterades är digital röntgen under drift, scannande tjockleksmätning av rör och tankar samt inspektion med drönare. Läs mer..
2018-09-03

Kort om träffarna på Mönsterås Bruk 25-26 april 2018

I år hölls Fiberlinje- och Leverantörsträffen på Mönsterås Bruk (Södra Cell). Temat var vedgårdsteknik. Värdleverantörer var Raumaster och TeknoSavo. Under dagarna samlades 55 deltagare. Läs mer..
2018-02-28

Nyttan av skydds- och säkerhetsövningar

Det är viktigt att med jämna mellanrum utföra skydds-och säkerhetsövningar, så att man är väl förberedd när olyckan är framme. Ett exempel på nyttan av övningar erfor Mönsterås Bruk Södra Cell vid ett häftigt sönderfall av perättiksyra (PAA) som ledde till explosion i PAA-tanken under ett stopp. Läs mer..
2018-02-21

Inbjudan till Fiberlinje- och Leverantörsträff 25-26 april 2018

Välkomna till årets Fiberlinjeträff och Leverantörsträff den 25-26 april på Mönsterås Bruk Södra Cell. Mönsterås berättar om sina framtidsplaner, erfarenheter av barkstyrning och kokning av pinnflis och finfraktion i en och samma kokare. Läs mer..
2017-11-28

Kort om träffarna i Obbola 17-18 maj 2017

Årets Fiberlinje- och Leverantörsträff gick av stapeln på Folkets hus i Umeå samt i Obbola. SCA Obbola var värdbruk och Valmet leverantör. Under de två dagarna samlades ca 50 deltagare. Läs mer..
2017-11-14

Haveri av en flispump i Skoghall

Skoghall har två seriekopplade flispumpar mellan basningskärlet och impregneringskärlet. Pumpen närmast impregneringskärlet havererade i september 2016. Stora bitar av pumphjulet hade lossnat på trycksidan. Skadan har varit under utredning i mer än ett år. Läs mer..
2017-09-11

Digital röntgen för egenkontroll av ledningar

Digital röntgen kan användas för egenkontroll av rörledningar under drift. Isoleringen behöver inte tas bort och felsökningen sker snabbt. Alla kontrollorgan kan tillhandahålla tjänsten. Notera att metoden inte är ackrediterad för kontroll av nyinstallationer. Läs mer..

Sidor