Nyheter

2023-06-22

Maria Kinhult 2023-års Fiberlinjekommittéstipendiat

För sitt projektarbete med titeln ”Projekt Skumdämpare” har Maria Kinhult, Billingsfors, tilldelats årets fiberlinjekommittéstipendium för det mest välgjorda projektarbetet under 2022-års Certifieringsutbildning för fiberlinjeoperatörer i P&L Nordics regi. Läs mer..
2023-06-02

MC-pumpar – utveckling, applikationer, funktion, fallgropar, dimensionering, felsökning - seminarium hållet av Andritz 29 mars 2023

Den 29 mars 2023 höll Jim Grundtman och Daniel Berg från Andritz ett mycket uppskattat seminarium om MC-pumpar. De gick igenom historik/utveckling, applikationer, funktion, dimensionering, fallgropar vid dimensionering och installationer, felsökning etc. Läs mer..
2023-05-16

22 maj sista dag för anmälan till Fiberlinje- och Leverantörsträff med Andritz och Billerud Gävle

Du kan anmäla dig t.o.m. 22 maj till Fiberlinje- och Leverantörsträff med Andritz och Billerud Gävle Läs mer..
2023-04-04

Inbjudan - Fiberlinje- och Leverantörsträff 30-31 maj med Andritz och Billerud Gävle

Platsen för träffarna är Gävle den 30-31 maj, där Andritz kommer att presentera sina fiberlinjer och med fokus på kokarinmatning, funktion, problem och åtgärder. Billerud Gävle presenterar sitt bruk som åtföljs av ett fabriksbesök. Vidare hålls en erfarenhetsträff med temat operatörsutbildning. Läs mer..
2023-01-19

En allvarlig händelse inträffade vid tvångsöppning av en ventil med ställskruv till ett hydraulaggregat!

I samband med återställning av ett hydraulaggregat till en tryckdiffusör efter ett underhållsstopp inträffade en allvarlig händelse i Gruvön. Man skulle fylla på olja i hydraulcylindern och ingreppet gjordes med trycksatt system. Läs mer..
2022-12-13

Rekommendation om säkert arbete i kontinuerliga kokare uppdaterad

Fiberlinjekommitténs rekommendation S-2 Säkert arbete i kontinuerliga kokare har uppdaterats och en ny utgåva 4 finns tillgänglig på de slutna hemsidorna under REKOMMENDATIONER. Rekommendationen behandlar främst utformning av plankgolv och hjälputrustning samt rutiner inför arbete i kokaren. Läs mer..
2022-11-21

ImpBin – funktion, problem, utveckling/lösningar och styrkor - seminarium hållet av Valmet 16 november 2022

Den 16 november 2022 höll Magnus Wilhelmsson och medarbetare från Valmet ett uppskattat seminarium om ImpBin. De tog upp dess funktion, gick igenom möjliga orsaker till genomslag och andra störningar, utveckling av ImpBin med syfte att åtgärda problemen samt styrkor med ImpBin. Läs mer..
2022-10-04

Vikten av att se över säkerhetssystem och förreglingar i klordioxidanläggningar

Det är viktigt att alltid ha god kontroll av säkerhetssystem samt förreglingar i klordioxidanläggningar. I november 2021 inträffade en rejäl så kallad puff i klordioxidanläggningen i Iggesund. Läs mer..
2022-06-22

Rapport från träffarna i Säffle 1-2 juni 2022

Äntligen kunde Fiberlinje- och Leverantörsträffen hållas i Säffle. Planen var att hålla träffen 2020, men så blev det 1 och 2 juni 2022 istället med anledning av pandemin. Läs mer..
2022-05-27

David Blom och Andreas Ståhlberg är 2022-års Fiberlinjekommittéstipendiater

För deras projektarbete med titeln ”Projekt Sågverksflis” har David Blom och Andreas Ståhlberg, Mönsterås, tilldelats årets fiberlinjekommittéstipendium för det mest välgjorda projektarbetet under 2021-års Certifieringsutbildning för fiberlinjeoperatörer i P&L Nordics regi. Läs mer..

Sidor