En allvarlig händelse inträffade vid tvångsöppning av en ventil med ställskruv till ett hydraulaggregat!

I samband med återställning av ett hydraulaggregat till en tryckdiffusör efter ett underhållsstopp inträffade en allvarlig händelse i Gruvön. Man skulle fylla på olja i hydraulcylindern och ingreppet gjordes med trycksatt system. Ventilens ställskruv tvångsöppnades, varvid skruven samt rundstaven (plunchen) sköts iväg ut genom en plåtvägg med våldsam kraft (ca 170 bars ackumulatortryck). Cirka 200 liter hydraulolja tömdes ur systemet på ett par sekunder. Två personer arbetade vid tillfället för olyckan. Båda utsattes för oljedimma och en av personerna träffades av en oljestråle i armen. Mer information om skadan vid återställning av tryckdiffusören i Gruvön finns under skada 2022-04 i Skadebanken på hemsidan. Fiberlinjekommittén rekommenderar att ni ser över era rutiner för ventiler med ställskruv till hydraulaggregat!

Nyheter