Träffar

Fiberlinjeträffen 2012

Rapport från årets träff hos SCA Östrand den 30 maj 2012

Mikael Hjärpe, Östrand, och Peter Andersson, ÅF, hälsade ett 40-tal entusiastiska fiberlinjedeltagare välkomna till Östrands massafabrik SCA Graphic Sundsvall AB. Efter att Mikael pressenterat en översikt över Östrands massabruk och dess tre linjer så bjöds det på fika. 

Läs mer..

Fiberlinjeträffen 2011 hos Södracell Mönsterås den 4 maj 2011

Rapport från årets träff hos Södracell Mönsterås den 4 maj 2011

Tobias Runesson hälsade ett 30-tal deltagare välkomna till Mönsterås (SCMS) och berättade om bruket. Fiberlinjekommittén, Peter Andersson, presenterade sin verksamhet och passade på att repetera hur man beter sig för att skaderapportera.

Läs mer..

Sidor