Träffar

Fiberlinjekommittén

Kommitténs sekreterare Peter Andersson försökte redogöra vad som händer vid en skada. Hur rapporterar man, vad händer efteråt.

Läs mer..

Frövi

Mikael Elfwing delade med sig av Frövis drifterfarenheter med det nya superbach kokeriet.

Läs mer..

Metso

Dennis Nordgaard redogjorde för hur Metso kan uppgradera äldre utrustning. Ett stort område täcktes in så som silar, mixeri, pumpar och filter. 

Under Dennis föredragning satt kollegan Mikael Gustafsson beredd med stora orderboken, strategiskt placerade vid den enda utgången.

Läs mer..

Karlsborg

Anders Öhman berättade om hur Karlsborg arbetat med målstyrning och hur ansvaret har delegerats ut i organisationen..

Läs mer..

Kvaerner

Göran Bröttgårdh presenterade ett intressant föredrag om utveckling av modern tvättutrutning i massalinjen.

Läs mer..

ÅF-Celpap

Kristina Idner och Anders Törngren presenterade ett föredrag om Modifiering av fiberlinjen processmod. och ny utrustning.

Läs mer..

Sidor