ImpBin – funktion, problem, utveckling/lösningar och styrkor - seminarium hållet av Valmet 16 november 2022

Den 16 november 2022 höll Magnus Wilhelmsson och medarbetare från Valmet ett uppskattat seminarium om ImpBin. De tog upp dess funktion, gick igenom möjliga orsaker till genomslag och andra störningar, utveckling av ImpBin med syfte att åtgärda problemen samt styrkor med ImpBin. Presentationen finns tillgänglig på Medlemssidorna under fliken INFOMATERIAL.

Nyheter