Inbjudan - Fiberlinje- och Leverantörsträff 30-31 maj med Andritz och Billerud Gävle

Platsen för träffarna är Gävle den 30-31 maj, där Andritz kommer att presentera sina fiberlinjer och med fokus på kokarinmatning, funktion, problem och åtgärder. Billerud Gävle presenterar sitt bruk som åtföljs av ett fabriksbesök. Vidare hålls en erfarenhetsträff med temat operatörsutbildning. Ett preliminärt program och anmälningsblankett bifogas. Välkomna!

Nyheter