Inbjudan till Fiberlinje- och Leverantörsträff 25-26 april 2018

Välkomna till årets Fiberlinjeträff och Leverantörsträff den 25-26 april på Mönsterås Bruk Södra Cell. Mönsterås berättar om sina framtidsplaner, erfarenheter av barkstyrning och kokning av pinnflis och finfraktion i en och samma kokare. TeknoSavo samt Raumaster berättar om vedgårdsteknik (barkning, flishuggning och flissållning), hårdvara och styrning, samt inverkan på kokningen och massakvaliteten. Se bifogat program för mer information och anmälan.

Nyheter