Jennifer Öst Johansson 2020-års Fiberlinjekommittéstipendiat

För sitt projektarbete med titeln ”Ändrade processbetingelser i SK-2 kokare med målsättning att reducera rejektet” har Jennifer Öst Johansson, BillerudKorsnäs Gruvön, tilldelats årets fiberlinjekommittéstipendium för det mest välgjorda projektarbetet under 2019-års Certifieringsutbildning för fiberlinjeoperatörer i P&L Nordics regi. Valet har gjorts i samråd med P&L Nordic samt Fiberlinjekommitténs utbildningsgrupp med motiveringen att projekt har varit gediget och väl genomarbetat. Fiberlinjekommittéstipendiet är instiftat 2020 och har till syfte att belöna det mest välgjorda projektarbetet under årets Certifieringsutbildning för fiberlinjeoperatörer i P&L Nordics regi och är på 20 000 kr.

Nyheter