Nyttan av skydds- och säkerhetsövningar

Det är viktigt att med jämna mellanrum utföra skydds-och säkerhetsövningar, så att man är väl förberedd när olyckan är framme. Ett exempel på nyttan av övningar erfor Mönsterås Bruk Södra Cell vid ett häftigt sönderfall av perättiksyra (PAA) som ledde till explosion i PAA-tanken under ett stopp. Strax före tillbudet med PAA utförde man en övning avseende agerande och åtgärder om väteperoxidtankarna skulle springa läck. Alla skiften genomgick övningen och samtliga visste vad man skulle göra för att minimera effekterna av skadan/händelsen med PAA. Mer om händelsen med PAA finns under skada 2018-01 i Skadebanken. Har du frågor kan du kontakta Johanna Lönnbom på Mönsterås Bruk.

Nyheter