Rekommendation kring säker hantering av svavelhaltiga gaser och terpentin uppdaterad

Fiberlinjekommitténs rekommendation S-3 Säker hantering av svavelhaltiga gaser och terpentin i sulfatfabriker har uppdaterats i en ny utgåva 3 som nu finns upplagd på de slutna medlemsidorna under REKOMMENDATIONER. Förändringarna i denna utgåva är framförallt uppdatering av tillämpliga regelverk och gränsvärden.

Nyheter