Rekommendation om säkert arbete i kontinuerliga kokare uppdaterad

Fiberlinjekommitténs rekommendation S-2 Säkert arbete i kontinuerliga kokare har uppdaterats och en ny utgåva 4 finns tillgänglig på de slutna hemsidorna under REKOMMENDATIONER. Rekommendationen behandlar främst utformning av plankgolv och hjälputrustning samt rutiner inför arbete i kokaren. Fiberlinjekommittén passar på att önska alla medlemmar en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Nyheter