Tips på hur en kokare kan tömmas vid haveri av skrapa

Det är viktigt att utarbeta instruktioner och rutiner för att undvika att skrapan skadas. Om det ändå hänt finns några tips summerade under Skadegruppen, Skadegruppen informerar, på hur tömning kan utföras av en kontinuerlig kokare när bottenskrapan har havererat.

Nyheter