Uppmärksamma vikten av tjockleksmätning i kritiska positioner

Under sommaren 2019 uppmärksammades en läcka på en kona i inmatningen till en kontinuerlig kokare (skada 2019-02). Det visade sig att materialet nötts ner till en så pass tunn tjocklek att en skruvmejsel kunde tryckas igenom den skadade biten när den senare inspekterades. Då flödet av het lut med hög koncentration är högt i denna position skulle skadan kunna ha lett till fatala konsekvenser. Fiberlinjekommittén uppmanar därför alla att vara vaksamma på erosion och i möjligaste mån göra tjockleksbedömningar i kritiska positioner. Kommittén rekommenderar vidare att man identifiera positioner där liknande skador kan uppstå och att man har utbytesprogram av kritiska detaljer.

Nyheter