Digital röntgen för egenkontroll av ledningar

Digital röntgen kan användas för egenkontroll av rörledningar under drift. Isoleringen behöver inte tas bort och felsökningen sker snabbt. Alla kontrollorgan kan tillhandahålla tjänsten. Notera att metoden inte är ackrediterad för kontroll av nyinstallationer. I Skärblacka bruk har man felsökt samtliga blåsledningar med hjälp av digital röntgen. Med metoden upptäckte man att åtminstone någon ledning var i dåligt skick och på grund av dålig svetsning från början. Mattias Falk i Skärblacka kan kontaktas för mer information.

Nyheter