Om oss

Syfte

Föreningen fungerar som en samlande intresseorganisation i frågor som berör säkerhet, driftsäkerhet, underhåll och korrosion i cellulosatillverkarnas fiberlinje.

En av huvuduppgifterna är att öka spridning av teknisk information mellan företagen inom verksamhetsområdet.

En annan uppgift är att bevaka, föra statistik och rapportera skador från medlemmarnas företag rörande korrosion och mekaniska skador på fiberlinjens tryckkärl och övrig utrustning.

 

Styrelsen och skadegruppen

Styrelsen skall tillse att på alla sätt främja föreningens ändamål till medlemmarnas bästa samt föreslå föreningsavgift.

Sekreteraren i Fiberlinjekommittén tillsammans med Skadegruppen analyserar inrapporterade fel och katagoriserar dem innan de läggs in i Fiberlinjekommiténs skadebank.

 

PuL

Har du frågor om hur Fiberlinjekommittén behandlar uppgifter enligt personuppgiftslagen kontaktar du vår sekreterare. 
info@fiberlinjekommitten.se


Totalt antal besökare för sidan:28