Verksamhet

Skadegruppen

Skadegruppen arbetar med att analysera de skador, som kontinuerligt rapporterats till arbetsgruppen från medlemsbruken. Om skadan är av allvarlig karaktär, som bruken bör informeras om direkt, skickas ett meddelande ut till medlemmarna med en kort information om den aktuella skaderisken.

Alla skador som rapporterats in under årens lopp återfinns i skadebanken. I skadebanken kan man söka på skador t.ex. på vilken utrustning, material eller media som man är intresserad av att följa upp skador på, upptill 15 olika sökparametrar kan anges eller kombineras. Skadebanken ett preventivt verktyg, för Er som ännu inte är med i Fiberlinjekommitten finns en presentation ovan.

Rekommendationsgruppen

Rekommendationsgruppen arbetar med att ta fram rekommendationer beträffande säkerhet, underhåll och processrelaterade frågor för att nämna några områden.

Rekomendationerna publiceras på hemsidan efter att styrelsen och kontaktpersonerna fått tyckta till. Har du egna synpunkter på vad som kommittén skall behandla skicka gärna ett e-postbrev eller ring.

Leverantörsträffar

Fiberlinjekommittén samarbetar med leverantörerna av utrustning och anordnar leverantörsträffar för medlemmarna. Vid leverantörsträffarna byts erfarenheter, diskuteras praktikfall, berättar tillverkaren hur de arbetar med problem och vad som kan göras för att avhjälpa dessa. Tillfälle brukar också ges för studiebesök, en trevlig middag brukar också avsluta dagen.

Fiberlinjeträffen

Fiberlinjeträffen anordnas för att operatörer och övrig personal på bruken skall kunna träffas, dela med sig av erfarenheter och lyssna på intressanta föredrag samt deltaga i studiebesök. Fiberlinjeträffen arrangeras av Fiberlinjekommittén tillsammans med det medlemsbruk som besöks. Under senare år har Fiberlinje- samt Leverantörsträffen kombinerats under två dagar på våren, då det ofta innebär att fler kan delta.

Seminarium & föredrag

Seminarium och föredrag anordnas för medlemmarna på årsmöten och träffar.

 

 


Totalt antal besökare för sidan:28