Vi är cellulosatillverkarnas intresseorganisation!

  • Unika besökare: 7801
  • Sedan: 2024-01-01

Om Fiberlinjekommittén

Föreningen är en intresseorganisation för fabriker som tillverkar sulfat- och/eller sulfitmassa. 19 av 21 sulfatmassabruk är medlemmar i föreningen. Två kontrollorgan samt ett stålföretag är intressenter. Styrelsen består av ca 10 personer och har till uppgift att driva verksamheten i enlighet med medlemmarnas önskemål. Fiberlinjekommitténs kansli sköts via ÅF Industry. Den löpande verksamheten sköts av en sekreterare, som utses av ÅF Industry. Sekreterarens huvuduppgifter är att förse medlemmarna med aktuell information och arrangera olika aktiviteter som styrelsen beslutat om.

Så här anmäler du en skada

Kontaktuppgifter:
Fiberlinjekommittén
Besöksadress: Frösundaleden 2A
Postadress: SE-169 99 Stockholm
Tel: +46-(0)10-505 00 00
info@fiberlinjekommitten.se
Organisationsnummer: 802403-7106
Sekreterare: Thomas Hedlund Björnwall, 076-135 17 67

 

Faktureringsinstruktioner
Fakturor skickas till:

Fiberlinjekommittén
Thomas Hedlund Björnwall
c/o ÅF Industry AB
Frösundaleden 2A
SE-169 99 Stockholm

Bankgironummer 5185-4974

Vi ökar spridning av teknisk information!

Nyheter