Maria Kinhult 2023-års Fiberlinjekommittéstipendiat

För sitt projektarbete med titeln ”Projekt Skumdämpare” har Maria Kinhult, Billingsfors, tilldelats årets fiberlinjekommittéstipendium för det mest välgjorda projektarbetet under 2022-års Certifieringsutbildning för fiberlinjeoperatörer i P&L Nordics regi. Valet har gjorts i samråd med P&L Nordic samt Fiberlinjekommitténs utbildningsgrupp med motiveringen att projektet är väl genomarbetat med en avgränsad frågeställning, en utförlig metodbeskrivning samt en tydlig koppling mellan frågeställningen, resultaten samt diskussionen/slutsatserna. Fiberlinjekommittéstipendiet instiftades 2020 och har till syfte att belöna det mest välgjorda projektarbetet under årets Certifieringsutbildning för fiberlinjeoperatörer i P&L Nordics regi och är på 20 000 kr.

Nyheter