Följ upp insvetsade stag i torn och i andra kritiska positioner

Det är viktigt att följa upp positioner med insvetsade stag i kärl där läckage av innehållet kan få stora konsekvenser (såsom i D-blektorn). Med anledning av skada 2019-05 vill skadegruppen göra alla uppmärksamma på att insvetsade stag från t.ex. fallrör i t.ex. torn eller rör i tank kan leda vibrationer vidare till kärlens vägg och orsaka utmattningsbrott där. Det kan förhindras genom att svetsa in stagen i andra positioner (t.ex. i rörstöd till ett fundament på golv) eller annars göra erforderliga förstärkningar för att kunna hantera vibrationerna.

Nyheter