Information om haverier/olyckor i kontinuerliga kokare med tonvikt på tryckluft till kokartoppar – seminarium hållet av Valmet 9 mars 2022

Den 9 mars 2022 höll Magnus Wilhelmsson och Robert Carlström från Valmet ett seminarium om haverier/olyckor i kontinuerliga kokare kopplat till främst tryckluft till kokartoppar. Orsaker och åtgärder gicks igenom. Presentationen finns tillgänglig på Medlemssidorna under fliken INFOMATERIAL.

Nyheter