Karolina Axberg, Jenny Hjort och Marcus Hallin 2021-års Fiberlinjekommittéstipendiater

För deras projektarbete med titeln ”Försök att öka effektiviteten i första bleksteget D0, Barrlinjen” har Karolina Axberg, Jenny Hjort och Marcus Hallin, Husum, tilldelats årets fiberlinjekommittéstipendium för det mest välgjorda projektarbetet under 2020-års Certifieringsutbildning för fiberlinjeoperatörer i P&L Nordics regi. Valet har gjorts i samråd med P&L Nordic samt Fiberlinjekommitténs utbildningsgrupp med motiveringen att projektet är väl genomarbetat med ett utmärkt fokus på att undersöka och förbättra förhållanden i ett processteg. Fiberlinjekommittéstipendiet instiftades 2020 och har till syfte att belöna det mest välgjorda projektarbetet under årets Certifieringsutbildning för fiberlinjeoperatörer i P&L Nordics regi och är på 20 000 kr.

Nyheter