Kokarkollapserna i Jay, Maine, USA, orsakades av brustna svetsar

De allvarliga kokarkollapserna i Jay, Maine, USA, i april 2020, då två kokare förstördes och dess innehåll spreds över omgivningen, har nu resulterat i en stämning. Den 15 april 2020 brast svetsar i kokare A vilket resulterade i att kokaren rämnade och innehållet sprutade ut. Kokare A föll över kokare B som därmed också rämnade. Nu har Pixelle stämt Trico Mechanical contractors, som utförde inspektion och reparation av kokarna 2018 och 2019. Enligt uppgift var det under blindplåtar som spänningskorrosion orsakat sprickor i kokarskalets svetsar, vilket i sin tur lett till att de brustit.

Nyheter