Kokarolyckan i Pensacola 22 januari 2017

Fiberlinjekommittén har fått information om kokarolyckan i Pensacola (International Paper) som får spridas bland medlemmarna. I dokumentet som finns tillgängligt på medlemssidorna under SKADEGRUPPEN INFORMERAR ges bakgrundsinformation om kokeriet i Pensacola och detaljer om skadan/olyckan. I dokumentet beskrivs även rutiner som bör följas vid planerade eller oplanerade stopp samt start av kokerisystem som liknar det i Pensacola inom koncernen International Paper.

Nyheter