Rekommendation kring inspektionspunkter i kokare uppdaterad

Fiberlinjekommitténs rekommendation I-2 Inspektionspunkter - kontinuerliga kokare har uppdaterats och bytt namn till Inspektionspunkter i och egenkontroll av kontinuerliga kokerier samt batchkokerier och en ny utgåva 3 finns nu upplagd på de slutna medlemssidorna under REKOMMENDATIONER. Förändringarna i denna utgåva är framförallt inarbetning i rekommendationen av skador fram till och med 2019 samt att även batchkokeriskador har tagits med i rekommendationen. Vidare har rekommendationen breddats från att huvudsakligen behandla materialfrågor till att belysa skadeorsaker i ett vidare perspektiv.

Nyheter