Rekommendationen om utrustning i GAP är uppdaterad

Fiberlinjekommitténs rekommendation I-1 om Ledningar och utrustning i GAP har omarbetats och uppdaterats och en ny utgåva 3 finns nu upplagd på de slutna medlemssidorna under REKOMMENDATIONER. Förändringarna i denna utgåva är framförallt uppdatering av vilka föreskrifter och anvisningar man kan stödja sig på vid tillverkning, skötsel, och inspektion av GAP-ledningar och liknande utrustning. Vidare innehåller rekommendationen översiktliga avsnitt om skadetyper samt provningsmetoder.

Nyheter