Ta bort skärmplåtarna på locken till manluckor i kokare

Skadegruppen rekommenderar att man tar bort skärmplåtar på locken till manluckor i kokare. Nya manluckor till kokare bör levereras med lock utan skärmplåt. Skärmplåten kan leda till att lut blir stillastående mellan lock och skärmplåt, som i sin tur kan leda till alkalisk spänningskorrosion och godsförtunning. Kontrollera även manhålsstudsar och byt ut dem vid behov. Läs mer om denna typ av skada i skadebanken, skada 2016-06.

Nyheter