Vakuum bör beaktas vid design av tankar och torn

Under 2019 har tankar och torn imploderat p.g.a. att vakuum uppstått i dem (skada 2019-01 och 2019-06). I ett av fallen har en hävert bildats och skapat ett undertryck som deformerat en spillutstank. I det andra fallet har kallvatten körts in i ett massalagringstorn vilket orsakat kondensation och vakuum i tornet med deformation av tornet som följd. I båda fallen har betydande delar av kärlen fått bytas ut. Medlemmar läs mer om de reflektioner som gjorts i skadegruppen vid diskussion av dessa skador under Skadegruppen informerar - Vakuum bör beaktas i designkriterier för tankar, torn och annan utrustning.

Nyheter