Vikten av att se över säkerhetssystem och förreglingar i klordioxidanläggningar

Det är viktigt att alltid ha god kontroll av säkerhetssystem samt förreglingar i klordioxidanläggningar. I november 2021 inträffade en rejäl så kallad puff i klordioxidanläggningen i Iggesund. Det var ett skyfall av reaktorlösning och mycket gas på källarplan och klordioxidreaktorlocket lade sig på sidan. Ingen person kom till skada. Under normal produktion stängde plötsligt de 2 luftventiler som reglerar luftflödet till primär- och sekundärreaktorerna. Trots att blås(luft)ventilerna stängde flödade kemikalier in i reaktorn. En hårdtrådad förregling skall bryta kemikalietillsatsen vid kompressor/blåsmaskinbortfall men det fanns ingen förregling som bröt kemikalietillsatsen då luftventilerna stängde. När det upptäcktes att blås(luft)ventilerna var stängda och kemikalierna stoppades initierades ett sönderfall av den i reaktorvätskan lösta klordioxiden. Sönderfallet av klordioxid, tryckökningen, överskred kapaciteten för avlastningssystemen och reaktorn skadades. Man har nu gjort om säkerhetssystemet, rättat till felprogrammeringar som man fann, infört en förregling som stänger kemikalietillsatsen vid stängda blåsventiler, utbildat operatörerna etc. Mer om klordioxidreaktorexplosionen i kemikalieberedningen i Iggesund finns under skada 2022-01 i Skadebanken.

Nyheter