Fiberlinjeträffen 2011 hos Södracell Mönsterås den 4 maj 2011

Rapport från årets träff hos Södracell Mönsterås den 4 maj 2011

Tobias Runesson hälsade ett 30-tal deltagare välkomna till Mönsterås (SCMS) och berättade om bruket. Fiberlinjekommittén, Peter Andersson, presenterade sin verksamhet och passade på att repetera hur man beter sig för att skaderapportera.

Vi fick höra om aktuella eller speciellt intressanta SCMS-skador, Carl Johan Roos, SCMS Energiutveckling på fibersidan, Håkan Edvinsson, och 24-månaders drift specifikt regelverk samt erfarenheter från 18-månaders drift, Håkan Olsson och Leif Carlsson.

Metso föredrag teknikinformation, Kjell Ljungkvist och Richard Barros.

Efter en rundvandring i Fiberlinjen träffades vi på borggården på Kalmar slott för en hemlig aktivitet. Den hemliga aktiviteten visade sig vara Vasaleken, här tävlade vi i lag mot varandra. Kvällen avslutades med en trevlig middag i Gästabudssalen på Kalmar slott 


Totalt antal besökare för sidan:27