Kort om träffarna i Gruvön den 17 och 18 maj 2016

Något om årets träffar i Gruvön (BillerudKorsnäs) den 17 och 18 maj 2016 Mikael Öster, Gruvöns Bruk, och Thomas Hedlund-Björnwall, ÅF, hälsade närmare 60 deltagare välkomna till den kombinerade fiberlinje- och leverantörsträffen. Förra året var antalet deltagare drygt 50. Trots att något bruk hade stopp vid tidpunkten för träffarna i år och något bruk var tvunget att lämna återbud p.g.a. för många beställningar blev vi fler än vid förra årets träffar.


Totalt antal besökare för sidan:27