Seminarium fortlöpande tillsyn 24 jan 2024

Den 24/1 2024 genomfördes ett seminarium om FLT – Fortlöpande tillsyn enligt AFS 2017:3 av Ulf Söderberg och Tord Björklund från Dekra. Stort deltagande, 60-65 digitala deltagare, mycket uppskattat av deltagarna som bidrog med intressanta frågor. FLT är ett viktigt område som innebär många arbetstimmar och dokumentation ute på bruken för att uppfylla lagkrav och skapa en säker arbetsmiljö. Under seminariet fick vi veta att fortlöpande tillsyn i stort handlar om att över tid kontrollera status för de riskreducerande åtgärder som har identifierats vid riskbedömning inför drifttagande av trycksatt anordning. Dekras presentation går nu att hitta att hitta på Fiberlinjekommiténs hemsida under Infomaterial.

Nyheter