Nyheter

2021-05-20

Karolina Axberg, Jenny Hjort och Marcus Hallin 2021-års Fiberlinjekommittéstipendiater

För deras projektarbete med titeln ”Försök att öka effektiviteten i första bleksteget D0, Barrlinjen” har Karolina Axberg, Jenny Hjort och Marcus Hallin, Husum, tilldelats årets fiberlinjekommittéstipendium för det mest välgjorda projektarbetet under 2020-års Certifieringsutbildning för fiberlinjeop Läs mer..
2021-04-29

Observera risken för korrosion under isoleringen på tankar och kärl

Det är viktigt att följa upp korrosionen inte bara i tankar, torn och kärl, utan även på kärlens utsida. Korrosion kan lätt uppstå vid läckage, kondens eller genom att regnvatten ansamlas i kontakt med utrustningen. Läs mer..
2021-01-14

Följ upp insvetsade stag i torn och i andra kritiska positioner

Det är viktigt att följa upp positioner med insvetsade stag i kärl där läckage av innehållet kan få stora konsekvenser (såsom i D-blektorn). Med anledning av skada 2019-05 vill skadegruppen göra alla uppmärksamma på att insvetsade stag från t.ex. fallrör i t.ex. Läs mer..
2020-12-21

Rekommendation kring inspektionspunkter i kokare uppdaterad

Fiberlinjekommitténs rekommendation I-2 Inspektionspunkter - kontinuerliga kokare har uppdaterats och bytt namn till Inspektionspunkter i och egenkontroll av kontinuerliga kokerier samt batchkokerier och en ny utgåva 3 finns nu upplagd på de slutna medlemssidorna under REKOMMENDATIONER. Läs mer..
2020-11-27

Information från ATEX seminarium av Kiwa 26 Nov 2020

Den 26 november 2020 höll Marcus Wahlström, Kiwa, en presentation kring ATEX-klassning. Informationsmaterial ifrån presentationen finns att hitta på medlemssidorna under fliken INFOMATERIAL. Läs mer..
2020-10-05

Kokarolyckan i Pensacola 22 januari 2017

Fiberlinjekommittén har fått information om kokarolyckan i Pensacola (International Paper) som får spridas bland medlemmarna. I dokumentet som finns tillgängligt på medlemssidorna under SKADEGRUPPEN INFORMERAR ges bakgrundsinformation om kokeriet i Pensacola och detaljer om skadan/olyckan. Läs mer..
2020-10-02

Vakuum bör beaktas vid design av tankar och torn

Under 2019 har tankar och torn imploderat p.g.a. att vakuum uppstått i dem (skada 2019-01 och 2019-06). I ett av fallen har en hävert bildats och skapat ett undertryck som deformerat en spillutstank. Läs mer..
2020-06-25

Rekommendation kring säker hantering av svavelhaltiga gaser och terpentin uppdaterad

Fiberlinjekommitténs rekommendation S-3 Säker hantering av svavelhaltiga gaser och terpentin i sulfatfabriker har uppdaterats i en ny utgåva 3 som nu finns upplagd på de slutna medlemsidorna under REKOMMENDATIONER. Läs mer..
2020-06-08

Jennifer Öst Johansson 2020-års Fiberlinjekommittéstipendiat

För sitt projektarbete med titeln ”Ändrade processbetingelser i SK-2 kokare med målsättning att reducera rejektet” har Jennifer Öst Johansson, BillerudKorsnäs Gruvön, tilldelats årets fiberlinjekommittéstipendium för det mest välgjorda projektarbetet under 2019-års Certifieringsutbildning för fiberl Läs mer..
2020-06-04

Uppmärksamma vikten av tjockleksmätning i kritiska positioner

Under sommaren 2019 uppmärksammades en läcka på en kona i inmatningen till en kontinuerlig kokare (skada 2019-02). Det visade sig att materialet nötts ner till en så pass tunn tjocklek att en skruvmejsel kunde tryckas igenom den skadade biten när den senare inspekterades. Läs mer..

Sidor