Nyheter

2020-04-22

Olycka – två kokare har gått av i USA

Två kokare har gått av under drift vid ett bruk i USA den 15 april. Ingen person dog eller skadades allvarligt vid händelsen. Mer information om händelsen finns under de slutna medlemssidorna under Skadegruppen, skadegruppen informerar. Läs mer..
2020-03-25

Inställd Fiberlinje- och Leverantörsträff 27-28 maj i Säffle

Den planerade Fiberlinjeträffen och Leverantörsträffen den 27 och 28 maj i Säffle med BTG och Somas som värdleverantörer är inställd och skjuts på framtiden. Anledningen är de stränga reserestriktioner som de flesta har med anledning av Coronaviruset. Läs mer..
2019-12-18

Underhåll av Fiberlinjekommitténs hemsida

---- Vi kommer att behöva utföra underhåll av fiberlinjekommitten.se under perioden 2019-12-24 till 2020-01-15. Under den perioden kan det uppkomma störningar, fiberlinjekommitten.se beräknas vara i full drift 2020-01-15. --- Läs mer..
2019-12-11

Tips på hur en kokare kan tömmas vid haveri av skrapa

Det är viktigt att utarbeta instruktioner och rutiner för att undvika att skrapan skadas. Om det ändå hänt finns några tips summerade under Skadegruppen, Skadegruppen informerar, på hur tömning kan utföras av en kontinuerlig kokare när bottenskrapan har havererat. Läs mer..
2019-12-03

Information kring drönarinspektion från presentation av Kiwa 14 Nov 2019

I samband med skadegruppsmöte den 14 november 2019 höll Emil Tjäder, Kiwa, en presentation kring både in- och utvändig drönarinspektion. Informationsmaterial ifrån presentationen finns att hitta på medlemssidorna under fliken INFOMATERIAL. Läs mer..
2019-07-03

Rapport från träffarna på Södra Berget och SCA Östrand 28-29 maj 2019

I år hölls Fiberlinje- och Leverantörsträffen på Södra Berget och SCA Östrand. Huvudtemat för träffarna var kokeri- och styrteknik. Östrand var värdbruk och Valmet samt ABB var värdleverantörer. Under de två dagarna samlades drygt 60 deltagare. Läs mer..
2019-02-14

Inbjudan till Fiberlinje- och Leverantörsträff 28-29 maj 2019

Välkomna till årets Fiberlinje- och Leverantörsträff den 28-29 maj på Södra Berget och SCA Östrands bruk. Östrand, Valmet och ABB berättar om Helios-projektet med fokus kring kokning och styrning. Se bifogat program för mer information och anmälan. Läs mer..
2018-09-10

Oförstörande provning

I samband med skadegruppsmötet i september 2018 presenterade FORCE olika metoder för oförstörande provning. Några av de metoder som presenterades och diskuterades är digital röntgen under drift, scannande tjockleksmätning av rör och tankar samt inspektion med drönare. Läs mer..
2018-09-03

Kort om träffarna på Mönsterås Bruk 25-26 april 2018

I år hölls Fiberlinje- och Leverantörsträffen på Mönsterås Bruk (Södra Cell). Temat var vedgårdsteknik. Värdleverantörer var Raumaster och TeknoSavo. Under dagarna samlades 55 deltagare. Läs mer..
2018-02-28

Nyttan av skydds- och säkerhetsövningar

Det är viktigt att med jämna mellanrum utföra skydds-och säkerhetsövningar, så att man är väl förberedd när olyckan är framme. Ett exempel på nyttan av övningar erfor Mönsterås Bruk Södra Cell vid ett häftigt sönderfall av perättiksyra (PAA) som ledde till explosion i PAA-tanken under ett stopp. Läs mer..

Sidor