David Blom och Andreas Ståhlberg är 2022-års Fiberlinjekommittéstipendiater

För deras projektarbete med titeln ”Projekt Sågverksflis” har David Blom och Andreas Ståhlberg, Mönsterås, tilldelats årets fiberlinjekommittéstipendium för det mest välgjorda projektarbetet under 2021-års Certifieringsutbildning för fiberlinjeoperatörer i P&L Nordics regi. Valet har gjorts i samråd med P&L Nordic samt Fiberlinjekommitténs utbildningsgrupp med motiveringen att projektet är väl genomarbetat med fokus på att undersöka sågverksflisens inverkan på kokeriet i både Mönsterås och i Värö. Ett annat viktigt mål med arbetet var att förbättra utbytet av erfarenheter mellan operatörerna i de båda bruken. Fiberlinjekommittéstipendiet instiftades 2020 och har till syfte att belöna det mest välgjorda projektarbetet under årets Certifieringsutbildning för fiberlinjeoperatörer i P&L Nordics regi och är på 20 000 kr.

Nyheter