Haveri av en flispump i Skoghall

Skoghall har två seriekopplade flispumpar mellan basningskärlet och impregneringskärlet. Pumpen närmast impregneringskärlet havererade i september 2016. Stora bitar av pumphjulet hade lossnat på trycksidan. Skadan har varit under utredning i mer än ett år. Skoghall har sammanställt sina observationer, teorier och frågor. Skoghall väntar på leverantörens analys. I sammanhanget kan nämnas att pumpen även hade en skada i december 2015. Sex av tolv bultar hade brustit i pumpgaveln. Gå till skada 2017-01 i skadebanken för ytterligare information. Du kan också kontakta Jens Sjödin eller Thomas Mithander på Skoghalls bruk om du har frågor.

Nyheter