Nyheter

2022-05-16

18 maj sista dag för anmälan till Fiberlinje- och Leverantörsträffen 1-2 juni med BTG och Somas i Säffle!

Platsen för träffarna är Säffle 1-2 juni, där BTG och Somas kommer att presentera sina produkter och fabriker. Vidare hålls en erfarenhetsträff med temat säker avställning. Ett program och anmälningsblankett bifogas. Läs mer..
2022-03-15

Information om haverier/olyckor i kontinuerliga kokare med tonvikt på tryckluft till kokartoppar – seminarium hållet av Valmet 9 mars 2022

Den 9 mars 2022 höll Magnus Wilhelmsson och Robert Carlström från Valmet ett seminarium om haverier/olyckor i kontinuerliga kokare kopplat till främst tryckluft till kokartoppar. Orsaker och åtgärder gicks igenom. Presentationen finns tillgänglig på Medlemssidorna under fliken INFOMATERIAL. Läs mer..
2022-03-14

Inbjudan - Fiberlinje- och Leverantörsträff 1-2 juni med BTG och Somas i Säffle

Nu kan äntligen träffarna hållas efter 2-års pandemiuppehåll! Platsen för träffarna är Säffle 1-2 juni, där BTG och Somas kommer att presentera sina produkter och fabriker. Vidare hålls en erfarenhetsträff med temat säker avställning. Ett preliminärt program och anmälningsblankett bifogas. Läs mer..
2021-12-03

Rekommendationen om utrustning i GAP är uppdaterad

Fiberlinjekommitténs rekommendation I-1 om Ledningar och utrustning i GAP har omarbetats och uppdaterats och en ny utgåva 3 finns nu upplagd på de slutna medlemssidorna under REKOMMENDATIONER. Läs mer..
2021-11-12

Axplock ur omarbetad och uppdaterad rekommendation om utrustning tillverkad av GAP

Fiberlinjekommitténs rekommendation om ledningar och utrustning av GAP har omarbetats samt uppdaterats med avseende på regelverk. En stor del av arbetet utfördes av KIWA på uppdrag av kommittén och dess önskemål. Den 16 september 2021 gick KIWA igenom en del av innehållet i form av ett seminarium. Läs mer..
2021-06-10

Information kring akustisk flödesmätning från presentation av Endress + Hauser 7 Juni 2021

Den 7 juni 2021 höll Ulf Johansson, Endress + Hauser, en presentation kring flödesmätning med titeln ”Akustiska inline-mätare för kokarflöden”. Informationsmaterial ifrån presentationen finns på medlemssidorna under fliken INFOMATERIAL. Läs mer..
2021-06-07

Kokarkollapserna i Jay, Maine, USA, orsakades av brustna svetsar

De allvarliga kokarkollapserna i Jay, Maine, USA, i april 2020, då två kokare förstördes och dess innehåll spreds över omgivningen, har nu resulterat i en stämning. Läs mer..
2021-05-20

Karolina Axberg, Jenny Hjort och Marcus Hallin 2021-års Fiberlinjekommittéstipendiater

För deras projektarbete med titeln ”Försök att öka effektiviteten i första bleksteget D0, Barrlinjen” har Karolina Axberg, Jenny Hjort och Marcus Hallin, Husum, tilldelats årets fiberlinjekommittéstipendium för det mest välgjorda projektarbetet under 2020-års Certifieringsutbildning för fiberlinjeop Läs mer..
2021-04-29

Observera risken för korrosion under isoleringen på tankar och kärl

Det är viktigt att följa upp korrosionen inte bara i tankar, torn och kärl, utan även på kärlens utsida. Korrosion kan lätt uppstå vid läckage, kondens eller genom att regnvatten ansamlas i kontakt med utrustningen. Läs mer..
2021-01-14

Följ upp insvetsade stag i torn och i andra kritiska positioner

Det är viktigt att följa upp positioner med insvetsade stag i kärl där läckage av innehållet kan få stora konsekvenser (såsom i D-blektorn). Med anledning av skada 2019-05 vill skadegruppen göra alla uppmärksamma på att insvetsade stag från t.ex. fallrör i t.ex. Läs mer..

Sidor