Nyheter

2021-11-12

Axplock ur omarbetad och uppdaterad rekommendation om utrustning tillverkad av GAP

Fiberlinjekommitténs rekommendation om ledningar och utrustning av GAP har omarbetats samt uppdaterats med avseende på regelverk. En stor del av arbetet utfördes av KIWA på uppdrag av kommittén och dess önskemål. Den 16 september 2021 gick KIWA igenom en del av innehållet i form av ett seminarium. Läs mer..
2021-06-10

Information kring akustisk flödesmätning från presentation av Endress + Hauser 7 Juni 2021

Den 7 juni 2021 höll Ulf Johansson, Endress + Hauser, en presentation kring flödesmätning med titeln ”Akustiska inline-mätare för kokarflöden”. Informationsmaterial ifrån presentationen finns på medlemssidorna under fliken INFOMATERIAL. Läs mer..
2021-06-07

Kokarkollapserna i Jay, Maine, USA, orsakades av brustna svetsar

De allvarliga kokarkollapserna i Jay, Maine, USA, i april 2020, då två kokare förstördes och dess innehåll spreds över omgivningen, har nu resulterat i en stämning. Läs mer..
2021-05-20

Karolina Axberg, Jenny Hjort och Marcus Hallin 2021-års Fiberlinjekommittéstipendiater

För deras projektarbete med titeln ”Försök att öka effektiviteten i första bleksteget D0, Barrlinjen” har Karolina Axberg, Jenny Hjort och Marcus Hallin, Husum, tilldelats årets fiberlinjekommittéstipendium för det mest välgjorda projektarbetet under 2020-års Certifieringsutbildning för fiberlinjeop Läs mer..
2021-04-29

Observera risken för korrosion under isoleringen på tankar och kärl

Det är viktigt att följa upp korrosionen inte bara i tankar, torn och kärl, utan även på kärlens utsida. Korrosion kan lätt uppstå vid läckage, kondens eller genom att regnvatten ansamlas i kontakt med utrustningen. Läs mer..
2021-01-14

Följ upp insvetsade stag i torn och i andra kritiska positioner

Det är viktigt att följa upp positioner med insvetsade stag i kärl där läckage av innehållet kan få stora konsekvenser (såsom i D-blektorn). Med anledning av skada 2019-05 vill skadegruppen göra alla uppmärksamma på att insvetsade stag från t.ex. fallrör i t.ex. Läs mer..
2020-12-21

Rekommendation kring inspektionspunkter i kokare uppdaterad

Fiberlinjekommitténs rekommendation I-2 Inspektionspunkter - kontinuerliga kokare har uppdaterats och bytt namn till Inspektionspunkter i och egenkontroll av kontinuerliga kokerier samt batchkokerier och en ny utgåva 3 finns nu upplagd på de slutna medlemssidorna under REKOMMENDATIONER. Läs mer..
2020-11-27

Information från ATEX seminarium av Kiwa 26 Nov 2020

Den 26 november 2020 höll Marcus Wahlström, Kiwa, en presentation kring ATEX-klassning. Informationsmaterial ifrån presentationen finns att hitta på medlemssidorna under fliken INFOMATERIAL. Läs mer..
2020-10-05

Kokarolyckan i Pensacola 22 januari 2017

Fiberlinjekommittén har fått information om kokarolyckan i Pensacola (International Paper) som får spridas bland medlemmarna. I dokumentet som finns tillgängligt på medlemssidorna under SKADEGRUPPEN INFORMERAR ges bakgrundsinformation om kokeriet i Pensacola och detaljer om skadan/olyckan. Läs mer..
2020-10-02

Vakuum bör beaktas vid design av tankar och torn

Under 2019 har tankar och torn imploderat p.g.a. att vakuum uppstått i dem (skada 2019-01 och 2019-06). I ett av fallen har en hävert bildats och skapat ett undertryck som deformerat en spillutstank. Läs mer..

Sidor