Nyheter

2020-11-27

Information från ATEX seminarium av Kiwa 26 Nov 2020

Den 26 november 2020 höll Marcus Wahlström, Kiwa, en presentation kring ATEX-klassning. Informationsmaterial ifrån presentationen finns att hitta på medlemssidorna under fliken INFOMATERIAL. Läs mer..
2020-10-05

Kokarolyckan i Pensacola 22 januari 2017

Fiberlinjekommittén har fått information om kokarolyckan i Pensacola (International Paper) som får spridas bland medlemmarna. I dokumentet som finns tillgängligt på medlemssidorna under SKADEGRUPPEN INFORMERAR ges bakgrundsinformation om kokeriet i Pensacola och detaljer om skadan/olyckan. Läs mer..
2020-10-02

Vakuum bör beaktas vid design av tankar och torn

Under 2019 har tankar och torn imploderat p.g.a. att vakuum uppstått i dem (skada 2019-01 och 2019-06). I ett av fallen har en hävert bildats och skapat ett undertryck som deformerat en spillutstank. Läs mer..
2020-06-25

Rekommendation kring säker hantering av svavelhaltiga gaser och terpentin uppdaterad

Fiberlinjekommitténs rekommendation S-3 Säker hantering av svavelhaltiga gaser och terpentin i sulfatfabriker har uppdaterats i en ny utgåva 3 som nu finns upplagd på de slutna medlemsidorna under REKOMMENDATIONER. Läs mer..
2020-06-08

Jennifer Öst Johansson 2020-års Fiberlinjekommittéstipendiat

För sitt projektarbete med titeln ”Ändrade processbetingelser i SK-2 kokare med målsättning att reducera rejektet” har Jennifer Öst Johansson, BillerudKorsnäs Gruvön, tilldelats årets fiberlinjekommittéstipendium för det mest välgjorda projektarbetet under 2019-års Certifieringsutbildning för fiberl Läs mer..
2020-06-04

Uppmärksamma vikten av tjockleksmätning i kritiska positioner

Under sommaren 2019 uppmärksammades en läcka på en kona i inmatningen till en kontinuerlig kokare (skada 2019-02). Det visade sig att materialet nötts ner till en så pass tunn tjocklek att en skruvmejsel kunde tryckas igenom den skadade biten när den senare inspekterades. Läs mer..
2020-04-22

Olycka – två kokare har gått av i USA

Två kokare har gått av under drift vid ett bruk i USA den 15 april. Ingen person dog eller skadades allvarligt vid händelsen. Mer information om händelsen finns under de slutna medlemssidorna under Skadegruppen, skadegruppen informerar. Läs mer..
2020-03-25

Inställd Fiberlinje- och Leverantörsträff 27-28 maj i Säffle

Den planerade Fiberlinjeträffen och Leverantörsträffen den 27 och 28 maj i Säffle med BTG och Somas som värdleverantörer är inställd och skjuts på framtiden. Anledningen är de stränga reserestriktioner som de flesta har med anledning av Coronaviruset. Läs mer..
2019-12-18

Underhåll av Fiberlinjekommitténs hemsida

---- Vi kommer att behöva utföra underhåll av fiberlinjekommitten.se under perioden 2019-12-24 till 2020-01-15. Under den perioden kan det uppkomma störningar, fiberlinjekommitten.se beräknas vara i full drift 2020-01-15. --- Läs mer..
2019-12-11

Tips på hur en kokare kan tömmas vid haveri av skrapa

Det är viktigt att utarbeta instruktioner och rutiner för att undvika att skrapan skadas. Om det ändå hänt finns några tips summerade under Skadegruppen, Skadegruppen informerar, på hur tömning kan utföras av en kontinuerlig kokare när bottenskrapan har havererat. Läs mer..

Sidor